Mindfulness for børn

At lære kunsten at leve, ser jeg som den største gave vi kan give vores børn.

– at fornemme sig selv og hinanden

– at skelne mellem egne og andres behov

– at sige til og fra på en konstruktiv måde

– at rumme alle de følelser der opstår ved det at være menneske

– at være med det som er uden at blive identificeret med ens tanker og emotioner

Egenskaber som udvikler empatiske og ansvarlige børn med respekt for hinanden.

Det forudsætter at vi har en god kontakt til vores krop ikke blot ved at være fysisk aktiv, men samtidig ved at være opmærksom på kroppens indre og dybere fornemmelser.

Vi vil lave yoga-inspirerede øvelser, sanse kroppen, lytte til forskellige meditative lyde og være opmærksomme på hinanden.

Jeg underviser børn og voksne. Det kan være i daginstitutioner, døgninstitutioner, på skoler eller et hvilket som helst andet sted.

Særligt til mødregrupper tilbyder jeg et mindfult og afstressende space med syngeskåle, der hvor I mødes.

Kontakt mig for at høre nærmere 🙂